При ввезенні громадянами автомобілів особистого користування на митну територію України звільняються від оподаткування митними платежами:

02.10.2012 р.

 

Митниця інформує

 

При ввезенні громадянами автомобілів особистого користування

на митну територію України

звільняються від оподаткування митними платежами:

 

- транспортні засоби, які ввозяться громадянами з метою переселення на постійне місце проживання в Україну впродовж шести місяців з дня видачі документу, який підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні і за умови документального підтвердження того, що до дня видачі цього документу громадянин мешкав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років, а також

 

а) транспортні засоби особистого користування, які класифікуються в одній з товарної позиції 8702, 8703, 8704(загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку), за умови документальний підтвердження того, що до дня видача документ, який підтверджує право на постійний проживання в Україні і громадянин є власник (або (чи співвласником) такого транспортного засобу не менше одного року, а транспортний засіб знаходився за ним на постійному обліку (реєстрації) у відповідних реєстраційних органах країни постійного попереднього місця проживання громадянина не менше одного року, за умови, що цей транспортний засіб підлягає реєстрації в цій країні;

 

б) транспортні засоби, які класифікуються в товарній позиції 8716 згідно УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного повнолітнього громадянина) за умови одночасного ввезення з транспортними засобами особистого користування, які класифікуються в одній з товарних позицій 8702, 8703, 8711 згідно УКТ ЗЕД.

 

У разі пропуску транспортних засобів в результаті аварії, дії обставин непереборної сили, хвороби, або з інших поважних причин, що підтверджується відповідними документами, встановленого пунктом б) терміну ввезення транспортних засобів на митну територію України із звільненням від оподаткування митними платежами цей строк може бути продовжений відповідним митним органом, але не більше як до двох років з дня видачі документу, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні;

 

- транспортні засоби, що входять до складу спад щини за законом, відкрито ї за межами України  на користь резидента (у тому числі у кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією 8702, 8703, 8704   (загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно УКТ ЗЕД), у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Це підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачене міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких встановлена Верховною Радою України ;

 

- транспортні засоби, отримані громадянами-резидентами у вигляді нагород і призів на міжнародних змаганнях, конкурсах за межами митної території України(у тому числі не більше одного товару за товарними позиціями 8702, 8703, 8704(загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно УКТ ЗЕД), за умови документального підтвердження факту нагородження нотаріальними органами відповідної країни. Це підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачене міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких встановлена Верховною Радою України ;

 

- транспортні засоби особистого користування, які були попередньо вивезені громадянами-резидентами за межі митної території України і зворотньо ввозяться на митну територію України, за наявності відповідного підтвердження факту попереднього вивезення таких т транспортних засобів;

 

- транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, а також пальне, що міститься в звичайних баках таких транспортних засобів, встановлених заводом-виробником;

 

- транспортні засоби, які класифікуються в одній з товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією), що ввозяться працівниками дипломатичної служби, які знаходилися за кордоном в довгострокових відрядженнях або проходили дипломатичну службу терміном не менше одного року і повертаються в Україну, за умови, що:

 

а) працівник дипломатичної служби є власником цих транспортних засобів;

б) транспортні засоби були придбані працівником дипломатичної служби в межах терміну відрядження або проходження дипломатичної служби, яка підтверджується відповідним наказом Міністерства закордонних справ України;

в) сукупна вартість транспортних засобів не перевищує 50 відсотків від суми, яка виплачується працівникові дипломатичної служби у зв'язку з перебуванням в довгостроковому відрядженні або проходженням дипломатичної служби за кордоном і підтверджується документами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Транспортні засоби за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711, 8716 згідно УКТ ЗЕД, що ввозяться на митну територію України громадянами у зв'язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну із звільненням від оподаткування митними платежами відповідно до Кодексу, підлягають постановці на тимчасовий облік в державних реєстраційних органах строком до двох років з оформленням документів на право тимчасового користування такими транспортними засобами і можуть бути відчужені або передані у володіння, користування або розпорядження іншій особі (крім членів сімей таких громадян), упродовж дв ох р оків з дня ввезенная на митну територію України лише після сплати особами, які ввезли їх в Україну, усіх митних платежів за ставками, що діють на день п одання митної декларації.

 

Документи на право постійного використання (з правом відчуження) транспортних засобів видаються громадянам, власникам таких транспортних засобів, після постійного проживання на території України терміном більше двох років з дня митного оформлення цих транспортних засобів.

 

Додатково повідомляємо, що згідно УКТ ЗЕД спрощено можна розділити транспортні засоби:

8701 - тягачі;

8702 - автобуси більше 10 місць;

8703 - легкові автомобілі до 10 місць;

8704 - вантажні автомобілі;

8711 - мотоцикли;

8716 – причепи.

 

 
Адрес страницы на сайте :
http://www.customs.lg.ua/index.php?option=com_content&task;=view&id;=1049&Itemid;=69

© Митниця на сході - Internet-представництво Луганської митниці, 2012